หลักสูตรบริหารเขตพื้นที่การศึกษาอย่างไรให้เกิดผล หลีกพ้นความผิดวินัย ห่างไกลคุก

 

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

 "บริหารเขตพื้นที่การศึกษาอย่างไรให้เกิดผล หลีกพ้นความผิดวินัย ห่างไกลคุก" 

  • ขณะไม่มีการอบรมหลักสูตรนี้


   

 

 

FB Share !!