ติวการกวดวิชาเพื่อการสอบ

 

การติวคืออะไร?

ติว หรือ การติว ความหมายที่ผมเข้าใจ เป็นการกวดวิชาเพื่อการสอบเป็นหลัก จะเรียกว่า “ติวข้อสอบ” ก็ได้ มี ผู้ติว เรียกว่า ติวเตอร์ (tutor) เป็นผู้สอน บอก  คอยแนะ หรือ ดูแล โดยมีข้อสอบ เป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อนำไปสู่วิธีการ (เทคนิค) หาคำตอบโดยเร็ว ถูกต้อง และอธิบายเนื้อหาประกอบ ซึ่งรวมถึง สื่อ หรือ เทคโนโลยีอื่นประกอบด้วย

 

การติวสำคัญไหม?

...... ผมว่า สำคัญนะ ตัวชี้วัดชัดๆ หนึ่ง คือ สถาบันการติวเต็มบ้านเต็มเมือง ติวตั้งแต่อนุบาล จนเข้าอุดมศึกษา ติวเพื่อเข้าทำงาน รวมไปถึงวัยทำงานแล้วยังติว เพื่อความก้าวหน้า

...... คนที่ทำงานเกี่ยวกับการติว ไม่เห็นตกทุกข์ได้ยาก เป็นติวเตอร์รวยนะ เป็นอาชีพ ๆ หนึ่ง และได้รับการยอมรับในสังคมไทย

..... อัตราการเติบโตของสถาบันการติว รวมทั้งมูลค่าด้านธุรกิจมีอัตราสูงเรื่อยๆ แสดงว่า มีการติว มีคนติว มีผู้ติว และไม่มีเงื่อนไขที่เป็นข้อจำกัดด้านนี้....สำคัญไหมล่ะ

..... ผมว่า สำคัญนะ ตัวชี้วัดชัด ๆ สอง คือ หน่วยงานด้านการศึกษา สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน หรือ จัดให้มีการติวข้อสอบ เช่น NT O-NET GAT PAT เป็นต้น บางหน่วยงานถึงกับใช้งบประมาณส่วนราชการ จัดทำโครงการ จ้างติวเตอร์ดังๆ มาสอน.... สำคัญไหมละ

...... ผมว่า สำคัญนะ ตัวชี้วัดชัดๆ สาม น้องๆ ลูกๆ หลาน ๆ รวมถึง ครูบา อาจารย์ ใช้เวลาเสาร์ อาทิตย์ หรือ วันช่วงวันหยุด สั้น ยาว สมัครไปติวสอบบรรจุครู หรือตำแหน่งทางราชการอื่น หรือเพื่อสอบเลื่อนตำแหน่ง ระดับ กับติวเตอร์ทั้งที่เปิดเป็นสถาบัน ไม่สถาบันบ้าง ตามหน่วยงานบ้าง หรือเปิดตามโรงแรมต่างๆ มีแนวโน้มที่สูงขึ้น ...สำคัญไหมล่ะ

 

แล้วสอบได้ ทำไมไม่ง้อติวล่ะ?

..... หากอ่านข้างบน จะเห็นว่า ผมไม่ได้ต่อต้านการติว สนับสนุนเสียอีก ผมเคยเป็นติวเตอร์มาร่วม 20 ปี การติวทำให้ผมเป็นผมในวันนี้

..... ศาสตร์ของการติวข้อสอบ คือ การบอก แนะวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้มาคำตอบของข้อสอบที่ถูกต้อง เพราะความเชื่อการศึกษาไทย ยังเห็นว่า คนทำข้อสอบได้ คือ คนเก่ง ฮีโร ควรจัดงานประกาศให้รางวัล ดังนั้นศาสตร์การติวข้อสอบจึงตอบโจทย์นี้

...... สอบได้ ไม่ง้อติว ในทัศนะของผม คือ การสอบได้ สอบผ่าน หรือความสำเร็จที่เกิดขึ้น เกิดจากการที่เรามีความเชื่อว่า ความสำเร็จทั้งมวลเกิดเพราะตัวเรา และเราจะต้องสำเร็จ ติวเตอร์ที่แท้จริง ไม่ใช่ใครที่ไหน คือตัวเราเอง

...... สอบได้ ไม่ง้อติว ในทัศนะของผม ไม่ได้หมายถึง การสอบข้อสอบตัวหนังสือเพื่อให้ได้เข้าเรียน เลื่อนชั้น ได้เข้าทำงาน เลื่อนระดับ ตำแหน่ง อย่างเดียว แต่หมายถึง การทำข้อสอบชีวิตด้วย ทำอย่างไรที่จะประสบผลสำเร็จ ทุกชีวิตย่อมมีอุปสรรคปัญหา นั้นคือ ข้อสอบจริงของโลกใบนี้ หากเราเจอโจทย์ปัญหาชีวิต มีสถาบันติวเตอร์ชีวิตไหม จะปรึกษา สิราณี หมอ...โน้น นี่ นั้น ทันไหม หรือ หากมีจริง จะแก้ปัญหาได้ทันการ หรือตรงประเด็น ไหม ชีวิตเป็นของเราแล้ว เมื่อปัญหามันเกิดขึ้น เราต้องแก้เอง เกิดขึ้นได้ ต้องแก้ได้ และเรานี้แหละจะเป็นคนแก้

       พรุ่งนี้ผมจะมาขยายในประเด็นแรกเกี่ยวกับการสอบ ข้อสอบตัวหนังสือ


       สอบได้ไม่ง้อติว ; dr.borworn