จุดประสงค์ของการเปิดเว็บนี้

 

.... ไม่ใช่ทศกัณฐ์ ก็สำเร็จได้

…. ผมเป็นคนธรรมดา คน ๆ หนึ่งในโลกใบนี้ อย่างไรหรือ....หากทางพุทธก็ถือว่าโอเคแล้ว ได้เวียนว่ายมาเป็นมนุษย์ ท่านบอกว่าหากเป็นเทวดาจะสุดยอด เพราะถ้าเหมือนที่รู้ เทวดาจะสบายจริง ๆ สุขมาก มีผู้รับใช้ คอยปรนนิบัติ วัน ๆ พบแต่สิ่งสวย ๆ งาม ๆ ได้ชื่นชมเหล่ามวลนางฟ้า...ไม่รู้ชาติก่อนเป็นอะไรมา หากชาติก่อนเป็นเปรต อสุรกาย ก็ถือว่าได้เลื่อนชั้น หากชาติก่อนเป็นเทวดาก็ตกระดับ หากชาติก่อนเป็นมนุษย์ก็ระดับเดิม ภาษามวยเรียกว่ารักษาแชมป์ไว้ได้ ภาษาวัดผลถือว่าผ่านเกณฑ์ ถือว่าสำเร็จแล้ว…. เพราะคนธรรมดาคิดอย่างนี้ ยิ่งหากเราเสวนากับเหล่ากัลยาณมิตรชุดขาวก็ประมาณนี้

.... ผมเป็นคนธรรมดา คน ๆ หนึ่ง ในโลกใบนี้ อย่างไรหรือ.... หากทางวิทยาศาสตร์ ก็คือพลังงาน มวลสาร มีสลาย รวมตัว ทุกๆเสี้ยวเวลา เป็นตัวเป็นตนที่สมบูรณ์ มีอวัยวะที่ใช้ในการดำรงชีวิตครบถ้วนสมบูรณ์ มีแขน ขา จมูก สมอง หัวใจ มีเหมือนมนุษย์ทั่วไปเขามี ที่สามารถใช้ชีวิตประจำวัน เดินไปมา ทำงาน สามารถช่วยเหลือตนเอง รวมถึงคนอื่นหรือสังคมได้.....หากผมมีสามขา สามตา หรือสิบแขน นั้นเป็นทศกัณฐ์แล้ว ย่อมไม่ธรรมดา

.... ผมเป็นคนธรรมดา คน ๆ หนึ่ง ในโลกใบนี้ อย่างไรหรือ....หากทางจิตวิทยาก็มีความคิด จิตใจ มีอารมณ์ รัก โกรธ หลง ความอยาก เฉย มีความสงสาร ปราณี อิจฉาบางโอกาส.....นั้นย่อมธรรมดา หากดูละครหลังข่าว อย่างนี้เลย


.... ผมก็คนธรรมดา คน ๆ หนึ่ง ในโลกใบนี้ อย่างไรหรือ.....หากทางสังคมก็มีการเรียน การเลื่อนชั้น ผ่านการสอบ มีงานราชการทำ ได้เลื่อนระดับ มีตำแหน่งหน้าที่ มีอาชีพรายได้ที่มั่นคง .....นี่ก็ธรรมดา อาจจะธรรมดาเฉพาะของคนกลุ่มหนึ่ง หรือ โอเค เลิศเฉพาะบางกลุ่ม แต่ รวม ๆ จัดไว้ประเภทธรรมดา....หากเป็นไอสไตน์ กาลิเลโอ นี่ไม่ธรรมดา หรือหากอีกประเภทคือ เจมส์บอนด์ 007 คนอึด คนเหล็ก ชุปเปอร์แมน แบทแมน ไอรอนแมน นี่ย่อมโคตรไม่ธรรมดา

.... เห็นไหมครับ ผมเป็นคนธรรมดา เหมือนคนทั่วไปทั้งหลาย......แล้วไง...

..... ผมกำลังจะบอกว่า ...หากการตีค่าความสำเร็จจากการสอบ ว่าสอบได้ สอบผ่าน ได้เลื่อนตำแหน่งระดับ มีหน้าที่การงานทำ มีรายได้ที่มั่นคง มีหน้าตาในสังคม คือความสำเร็จ... ผมก็คนหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จ .... แต่ความสำเร็จเหล่านี้เกิดจากคนธรรมดาคนหนึ่ง......


.... แต่ความสำเร็จเหล่านี้ ไม่หมายถึง การสำเร็จมากหรือน้อย การสำเร็จก่อนหรือหลังคนอื่น แต่เป็นความสำเร็จ เมื่อเทียบกับเป้าหมายตนเอง....ผมประสบความสำเร็จน่ะ...


.... ความสำเร็จที่ว่านี้ ไม่ได้เป็นมรดก ไม่ได้เป็นกรรมพันธุ์ ไม่ได้มาเพราะบังเอิญ หรือ จากอำนาจพิเศษใด ๆ แต่มาจากการลงมือทำล้วน ๆ....

.... การเรียนรู้ การลงมือทำ จนประสบความสำเร็จนี้แหละ เรียกว่า ประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์การสอบเข้าทำงานเป็นข้าราชการครู สอบเลื่อนตำแหน่งระดับ ถึงห้าครั้งห้าระดับ จนถึงตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ประสบการณ์ในบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการสอบบางสายงานตำแหน่ง ประสบการณ์เหล่านี้แหละ เห็นว่าเป็นประโยชน์ ไม่น่าเก็บภูมิใจไว้คนเดียว จึง่จะนำมาเล่าใน Page นี้ ซี่งอาจเป็นประโยชน์ ประสบการณ์แก่ผู้สนใจ น้อง ๆ ลูก ๆ หลาน ๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าสู่ตำแหน่ง หรือเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่กำลังจะสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่ง โดยจะนำเสนอเนื้อหาในลักษณะความเรียง เป็นสามกลุ่มหลักสลับกันไป ดังนี้


      1) ข้อสอบ โดยจะนำข้อสอบทั้งที่เป็นข้อสอบเก่า ข้อสอบจำลอง มาตั้งเป็นโจทย์ แล้ววิเคราะห์ อธิบาย แสดงเหตุผล จนกระทั่งถึง เทคนิค วิธีการ การเลือกตัวเลือกที่ถูกต้อง โดยอ้างอิง เนื้อหา ข้อมูลประกอบ เน้นไปที่ข้อสอบเข้าสู่ตำแหน่ง และเลื่อนระดับหรือตำแหน่งสายงานครู
      2) องค์ความรู้ ประสบการณ์ ที่เป็นเนื้อหา กลุ่มเนื้อหา อันเป็นองค์ความรู้หลัก ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการสอบทั้งการสอบเข้าสู่ตำแหน่ง และสอบเพื่อเลื่อนระดับหรือตำแหน่งสำหรับสายงานครู โดยจะนำประเด็นความรู้เหล่านี้ มาสังเคราะห์ สรุป และอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจด้วยเป็นภาษาง่ายๆ รวมทั้งศาสตร์ว่าด้วยการทดสอบ และการประเมินผลด้วย
      3) ความสำเร็จ เทคนิค กระบวนการสร้างความสำเร็จ ทั้งความสำเร็จในการสอบ ความสำเร็จในการทำงาน ความสำเร็จเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

 ..... ติดตามตอนต่อไปครับ..

      สอบได้ไม่ง้อติว ; dr.borworn