E-BOOKS

E-BOOK รหัส SK_101

E-BOOK รหัส SK_101

คู่มือเตรียมสอบพนักงานราชการ(สานงานการสอน)

more »

E-BOOK รหัส SK_102

E-BOOK รหัส SK_102

คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย(ฉบับพร้อมสอบ)

more »

E-BOOK รหัส SK_103

E-BOOK รหัส SK_103

รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย(ฉบับปรับปรุง)

more »

E-BOOK รหัส SK_104

E-BOOK รหัส SK_104

คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์

more »

E-BOOK รหัส SK_105

E-BOOK รหัส SK_105

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา(ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 50)

more »

E-BOOK รหัส SK_106

E-BOOK รหัส SK_106

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาภาค ก (ฉบับปรับปรุง)

more »

E-BOOK รหัส SK_107

E-BOOK รหัส SK_107

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารการศึกษา(รอง/ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา)

more »

E-BOOK รหัส SK_108

E-BOOK รหัส SK_108

รวมแนวข้อสอบเตรียมผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์

more »

E-BOOK รหัส SK_109

E-BOOK รหัส SK_109

รวมแบบทดสอบกฎหมายสำหรับนักการศึกษา

more »

E-BOOK รหัส SK_110

E-BOOK รหัส SK_110

คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษสำหรับครูและผู้บริหาร

more »

E-BOOK รหัส SK_201-1

E-BOOK รหัส SK_201-1

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกภาษาไทย 1

more »

E-BOOK รหัส SK_201-2

E-BOOK รหัส SK_201-2

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกภาษาไทย 2

more »

E-BOOK รหัส SK_202-1

E-BOOK รหัส SK_202-1

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกคณิตศาสตร์ 1

more »

E-BOOK รหัส SK_202-2

E-BOOK รหัส SK_202-2

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกคณิตศาสตร์ 2

more »

E-BOOK รหัส SK_203-1

E-BOOK รหัส SK_203-1

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1

more »

E-BOOK รหัส SK_203-2

E-BOOK รหัส SK_203-2

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกภาษาอังกฤษ 2

more »

E-BOOK รหัส SK_204-1

E-BOOK รหัส SK_204-1

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1

more »

E-BOOK รหัส SK_204-2

E-BOOK รหัส SK_204-2

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 2

more »