ชุดติว(พิเศษ)แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ (23 อัตรา)กรมชลประทาน(3-10 ต.ค.59)

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

 


แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย กรมชลประทาน


1 การสถาปนาเป็นกรมชลประทานเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่เท่าใด ?


ก) รัชกาลที่ 4  ข) รัชกาลที่ 5


ค) รัชกาลที่ 6 ง) รัชกาลที่ 7


ตอบ  ค) รัชกาลที่ 6


 


2 PMQA คืออะไร ?


ก) รางวัลเมขลา


ข) รางวัลคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ


ค) รางวัลการบริหารดีเด่นแห่งเอเชีย


ง) รางวัลความเป็นเลิศ


ตอบ  ข) รางวัลคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ


 


3 กรมชลประทานมรอายุครบรอบกี่ปี ในปี 2557 ?


ก) 110 ปี ข) 111 ปี


ค) 112 ปี ง) 113 ปี


ตอบ ค) 112 ปี


 


4 WATER for all หมายถึงอะไร?


ก) น้ำเพื่อสรรพสิ่ง ข) น้ำเพื่อโลก


ค) น้ำเพื่อชีวิต ง) น้ำเพื่อประชาชน


ตอบ ก) น้ำเพื่อสรรพสิ่ง


 


5 สายด่วนกรมชลประทานคือหมายเลขใด ?


ก) 1456 ข) 1560


ค) 1406 ง) 1460


ตอบ ง) 1460


 


6 กรมชลประทานมรชื่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?


ก) Waterworks Authority


ข) Royal Irrgation Department


ค) Department Thailand


ง) Authority Meteorological


ตอบ ข) Royal Irrgation Department


 


7 ประเทศไทยมีลุ่มน้ำหลักกี่ลุ่มน้ำ ?


ก) 25 ลุ่มน้ำ ข) 15 ลุ่มน้ำ


ค) 30 ลุ่มน้ำ ง) 20 ลุ่มน้ำ


ตอบ ก) 25 ลุ่มน้ำ


 


8 แม่น้ำเจ้าพระยา มีเขื่อนกั้นน้ำชื่ออะไร ?


ก) เขื่อนพระรามหก


ข) เขื่อนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์


ค) เขื่อนเจ้าพระยา


ง) เขื่อนชัยนาท


ตอบ ง) เขื่อนชัยนาท


 


9 เขื่อยใดเป็นต้นแบบของการจัดการน้ำ ?


ก) เขื่อนพระรามหก


ข) เขื่อนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์


ค) เขื่อนเจ้าพระยา


ง) เขื่อนชัยนาท


ตอบ ข) เขื่อนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์


 


10 เขื่อนใดที่เป็นเขื่อนทดน้ำและระบายน้ำขนาดใหญ่ ?


ก) เขื่อนพระรามหก


ข) เขื่อนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์


ค) เขื่อนเจ้าพระยา


ง) เขื่อนชัยนาท


ตอบ ค) เขื่อนเจ้าพระยา



>>>> สนใจแนวข้อสอบ ติดต่อ ID Line 0929830054  <<<<


กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2559 วันที่ 3-10 ต.ค.59


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


1 เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 23 อัตรา


2 ตำแหน่งนายช่างศิลป์ จำนวน 2 อัตรา


3 ตำแหน่งนายช่างภาพ จำนวน 2 อัตรา


4 ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 14 อัตรา


5 ตำแหน่งนายช่างชลประทาน จำนวน 294 อัตรา


6 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล จำนวน 32 อัตรา


7 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 8 อัตรา


8 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 11 อัตรา


9 ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน 76 อัตรา


10 ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ จำนวน 5 อัตรา


11 ตำแหน่งเจ้าพนักงงานอุทกวิทยา จำนวน 2 อัตรา


12 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 อัตรา


13 ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน จำนวน 5 อัตรา


14 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 16 อัตรา


15 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 2 อัตรา


16 ตำแหน่งนิติกร จำนวน 7 อัตรา


17 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา


18 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 อัตรา


19 ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน จำนวน 23 อัตรา


20 ตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 18 อัตรา


การรับสมัคร สามารถสมัครได้รับทางอินเตอร์เน็ท (internet) ที่ http://Job.rid.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 3-10 ต.ค.59


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://perdsobsure.blogspot.com/2016/07/368-1-14-2559.html


ติดตามข่าวเปิดสอบราชการที่ https://www.facebook.com/Sheetchula-0929830054-1637047229957118/


สนใจแนวข้อสอบ((เด็ดๆ)) ที่นี่ โหลดเลย  http://line.me/ti/p/%40gad1456w


หรือสอบถามได้ที่ ID Line 0929830054 (คุณตู่)


หรือ ดูเพิ่มเติมที่ https://www.youtube.com/watch?v=do9R6ECSK8A


 


แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ


- ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน


- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน


- กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน


- แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ


- ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร


- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ


- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม


- แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ


MP3 สรุป+ข้อสอบ


 


แนวข้อสอบวิศวกรโยธา


- โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมชลประทาน


- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมประทาน


- แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2547


- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


- แนวข้อสอบเก่ากรมชลประทาน


- RC การเสริมเหล็ก


- การออกแบบแะตัวอย่างรายการคำนวณ


- ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ


- ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมชลศาสตร์


- ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา


- เก็งแนวข้อสอบซิศวกรรมโยธา


MP3 สรุป+ข้อสอบ


--------------------------------------------------------------------------------------------


>>> จำหน่ายแนวข้อสอบ <<< ศูนย์หนังสือสอบ sheetchula


>>> จำหน่าย แนวข้อสอบ งานราชการ  อัพเดทใหม่ล่าสุด<<<


>>> อ่านง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น <<<


>>> รวบรวมแนวข้อสอบ เด็ด ๆ !! <<<


สนใจแนวข้อสอบ ติดต่อ Line 0929830054


หรือ Line@ http://line.me/ti/p/%40gad1456w


มี 3 แบบให้เลือก


1 File [ PDF ] สามารถปริ้นอ่านได้ จัดส่งภายใน 1-3 ชม. ราคา 409 บาท


2 หนังสือ+MP3 ( พรบ.เพิ่มเติม) หรือ (แนวข้อสอบเด็ดๆ ) จัดส่ง EMS รอรับ 1-3 วัน ราคา 799 บาท


3 หนังสือ+MP3 บรรยายแนวข้อสอบ สามารถฟังในรถหรือ CD ที่บ้านได้ เข้าใจง่ายสุดๆ ราคา 1,500 บาท


>>มีสรุปเนื้อหาทั้งหมด และรวบรวมแนวข้อสอบเด็ดๆ จำนวน 200-250 หน้า<<


** โปรดระวังพวกซื้อไป ขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดต **


 


**แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย อัพเดทใหม่ล่าสุด (ทุกปี) **


 **ชุดติวพิเศษ บรรยายแนวข้อสอบ จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ**


      ** หนังสือสอบ คุณภาพ อ่านเพื่อเตรียมตัวสอบ **


         ***ข้อสอบ อัพเดทใหม่ รีวิวลูกค้า เพียบ !! ***


***สรุปเนื้อหา เด็ดๆ ข้อสอบ เด็ดๆ พิเศษเพื่อลูกค้าทุกท่าน***

ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ