พื้นที่โฆษณา

ติดต่อซื้อพื้นที่โฆษณา

1. banner 750*120 แสดงทุกหน้ากลุ่มบทความและทุกบทความ จำกัด 3 banner ๆ ละ 1,000 บาทต่อเดือน

2. banner 380*250 แสดงทุกหน้าบนเว็บไซต์นี้ จำกัด 3 banner ๆ ละ 1,200 บาทต่อเดือน

สนใจติดต่อ คลิก